لطفا کمی صبر کنید

تظاهرات فلسطيني‌ها عليه تصميم آمريکا به قطع کمک به آنروا