لطفا کمی صبر کنید

اردوغان: ترکيه مرز خود با سوريه را از تروريستها پاکسازي خواهد کرد