لطفا کمی صبر کنید

اسرائیل برای مقابله با تحریم‌های ضدصهیونیستی کنفرانس برگزار می‌کند

رژیم صهیونیستی برای مقابله با ابتکارعمل‌ها در راستای تحریم اسرائیل، کنفرانسی بین‌المللی برگزار می‌کند.