لطفا کمی صبر کنید

نخستين محموله تسليحاتي روسيه وارد بانگي شد