لطفا کمی صبر کنید

فلسطين در راس برنامه هاي مشترک کشورهاي عربي و آفريقايي است

دبيرکل اتحاديه عرب: از موضع ثابت و اصولي آفريقا در ياري رساندن به مردم فلسطين و دفاع از حقوق مشروع آنان در پايان دادن به اشغالگري اسرائيل تشکر کنيم.