لطفا کمی صبر کنید

هشدار نهاد‌های سازمان ملل درباره بحران کمبود غذا در کشور‌های جنگ‌زده

دو آژانس وابسته به سازمان ملل درباره بحران کمبود غذا در ۱۶ کشور مختلف جهان هشدار دادند.