لطفا کمی صبر کنید

آزار و اذیت جنسی سه کارمند زن «سازمان جامعه انسانی آمریکا» از سوی مدیر این سازمان

واشنگتن پست نوشت مدیر اجرایی سازمان جامعه انسانی آمریکا با اتهام رفتار غیراخلاقی علیه کارمندان زن این سازمان مواجه است.