لطفا کمی صبر کنید

قانونگذار روس: مقامات آمریکا دچار روان‌گسیختگی سیاسی هستند

یک مقام روس در واکنش به انتشار فهرست تحریمی آمریکا علیه مقامات بلندپایه سیاسی و تجاری روسیه، آن را نوعی «روان‌گسیختگی سیاسی» خواند.