لطفا کمی صبر کنید

​​​​​​​ساخت ایران؛ سکوی تاکتیکی مراقبت هوشمند RU۷۶۲HM + عکس

سکوی تاکتیکی مراقبتی آفندی هوشمند RU۷۶۲HM مجموعه‌ای از یک سیستم مراقبتی است که با سلاح ترکیب شده و امکان هدفگیری سلاح در فواصل طولانی و در شرایط مختلف آب و هوایی را دارد.