لطفا کمی صبر کنید

تلاش عقیم عربستان در ساخت خط لوله گاز «تاپی» برای رقابت با ایران

وزیر نفت درباره سوخت تلاش عربستان برای ساخت خط لوله انتقال گاز تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به شبه قاره هند منتقل کند و رقیب صادرات گاز ایران باشد، گفت: خیلی بعید است که خط لوله گاز تاپی، ساخته شود.