لطفا کمی صبر کنید

رویترز به نقل از منابع نزدیک به وزارت امور خارجه ترکیه: معارضان سوری حضور در کنفرانس سوچی را رد کردند و هیئت مذاکره کننده ترکیه نماینده آنان در این مذاکرات خواهد بود