لطفا کمی صبر کنید

12 میلیارد دلار فاینانس های برجامی در مرحله نهایی جذب قرار دارد

مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: 12 میلیارد دلار از فاینانس های جذب شده پس از برجام در مراحل نهایی اجرایی شدن قرار دارند.