لطفا کمی صبر کنید

زن آمریکایی کودک یک ساله خود را غرق کرد + عکس

زن جوان آمریکایی، کودک خود را به خاطر گریه کردن در تشت آب غرق کرد.