لطفا کمی صبر کنید

نارضایتی جوانان آمریکایی از عملکرد ترامپ

نتایج یک نظرسنجی از نسل هزاره آمریکا حاکی از نارضایتی 63 درصدی آن‌ها از عملکرد دونالد ترامپ است.