لطفا کمی صبر کنید

اعتراض فلسطینی‌ها به حضور هیأت آمریکایی با پرتاب تخم مرغ و کفش!

ده ها تن از فعالان فلسطینی با پرتاب تخم مرغ و کفش از اعضای یک هیأت آمریکایی در استان بیت لحم استقبال کردند!