لطفا کمی صبر کنید

لاوروف: روسيه و ايتاليا ديدگاه مشترک و نزديکي در خصوص برجام دارند