لطفا کمی صبر کنید

دبیرستاد کارکنان کاخ سفید به اتهام سوء استفاده از زنان استعفا داد

دبیر ستاد کارکنان کاخ سفید در پی طرح اتهاماتی مبنی بر سوء استفاده جسمی و روانی وی از زنان، از سمت خود استعفا داد.