لطفا کمی صبر کنید

رییس سابق پارلمان اروپا، وزیر امور خارجه آلمان شد

مارتین شولتز، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان و رییس سابق پارلمان اروپا، وزیر امور خارجه آلمان شد.