لطفا کمی صبر کنید

کره شمالی: در حاشیه المپیک هیچ مذاکره ای با مذاکره نخواهیم داشت

یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی تاکید کرد، هیات این کشور در المپیک زمستانی کره جنوبی هیچ دیداری با هیات آمریکایی نخواهد داشت.