لطفا کمی صبر کنید

نیروهای بخش شرقی ارتش روسیه به حالت آماده‌باش رزمی درآمدند

وزارت دفاع روسیه از آماده باش کامل نیروهای بخش شرقی ارتش روسیه به منظور بررسی آمادگی در زمان نبرد احتمالی خبر داد.