لطفا کمی صبر کنید

بن سلمان وارد لندن شد

ولی‌عهد سعودی در سفری رسمی از قاهره وارد انگلیس شد.