لطفا کمی صبر کنید

فیلم/ پست تلگرامی جالب ربیعی در آستانه استیضاح

«شنیده بودم: پرسیدند چرا سوئیس وزیر دریانوردی دارد اما دریا ندارد، گفتند به همان دلیلی که ایران وزیر رفاه دارد!!!»