لطفا کمی صبر کنید

برادر امیر قطر: ولیعهد عربستان را مانند ابوجهل نادان است

«جوعان بن حمد آل ثانی» برادر امیر قطر و رییس کمیته ملی المپیک این کشور 'محمدبن سلمان' ولیعهد عربستان را به ابوجهل تشبیه کرد.