لطفا کمی صبر کنید

برلوسکنی: رهبر جریان راست میانه خواهم بود

نخست وزیر اسبق ایتالیا طی پیامی ویدیویی اعلام کرد رهبری جریان راست میانه این کشور را به دست خواهد گرفت.