لطفا کمی صبر کنید

خبرنگار العالم: ارتش سوریه شهرک بیت سوی در غوطه شرقی را به طور کامل تحت کنترل درآورد