لطفا کمی صبر کنید

یورش یگان ویژه اسرائیلی به دانشگاه بیرزیت و ربودن رئیس شورای دانشجویی

نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی رئیس شورای دانشجویی دانشگاه بیرزیت را پس از یورش به این دانشگاه ربودند.