لطفا کمی صبر کنید

درباره جدیت ایران در پایبندی به برجام تردید داریم

اتحادیه عرب در ادامه ادعاهای واهی خود علیه ایران، تهران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد و گفت که ایران در منطقه «نقش مخربی» دارد.