لطفا کمی صبر کنید

تکرار اتهام‌های بی اساس اتحادیه عرب علیه ایران

اتحادیه عرب در تکرار ادعا‌های بی اساس خود علیه ایران، تهران را به دخالت در امور کشور‌های عربی و «نقش مخرب» در منطقه متهم کرد.