لطفا کمی صبر کنید

۱۷۰۰ فرانسوی برای همکاری با داعش به سوریه و عراق اعزام شده‌اند

طبق آمار اعلام شده، از سال ۲۰۱۴ تاکنون، ۱۷۰۰ فرانسوی برای همکاری با داعش به سوریه و عراق اعزام شده‌اند.