لطفا کمی صبر کنید

ارتش سوریه شهرک بیت سوی در غوطه شرقی را آزاد کرد

ارتش سوریه شهرک 'بیت سوی' در غوطه شرقی استان ریف دمشق را از دست تروریست ها آزاد کرد.