لطفا کمی صبر کنید

حریری: عربستان در کنفرانس‌های حمایت از لبنان شرکت می‌کند

سعد حریری از شرکت عربستان در کنفرانس‌های حمایت از لبنان خبر داد.