لطفا کمی صبر کنید

جنگنده‌های ترکیه مرکز شهرکی در عفرین را مورد حملات خود قرار داد

جنگنده‌های ترکیه حملات خود را به مرکز شهرک جندریس آغاز کردند.