لطفا کمی صبر کنید

سناریوی گروه‌های تروریستی سوریه برای استفاده از تسلیحات شیمیایی

گروه‌های تروریستی در غوطه شرقی در حال طرح‌ریزی یک سناریوی جدید علیه دولت سوریه هستند.