لطفا کمی صبر کنید

دروغگوترین افراد در کابیه ترامپ قرار دارند

جری براون گفت: ما می‌دانیم دولت ترامپ مملو از آدم‌های دروغگو است.