لطفا کمی صبر کنید

پوتین: نظام سیاسی آمریکا در حال خوردن خود است

رییس جمهور روسیه نارضایتی خود را از نظام سیاسی آمریکا ابراز کرد.