لطفا کمی صبر کنید

حمله نظامی به سوریه برای عاملان آن پرهزینه خواهد بود

«بثینه شعبان» با بیان اینکه حمله نظامی به سوریه برای عاملان آن پرهزینه خواهد بود نبرد غوطه شرقی را نبردی تعیین کننده علیه تروریسم برشمرد.