لطفا کمی صبر کنید

دولت ترامپ در مورد تحریم روسیه به اختلاف نظر افتاد

با توجه به سیگنال های متفاوتی که از کاخ سفید در مورد تحریم جدید علیه روسیه ارسال می شود باید گفت به نظر می رسد که اعضای کاخ سفید در این باره اختلاف نظر دارند.