لطفا کمی صبر کنید

وعده حمایت چین از گامبیا به عنوان هم‌پیمان آفریقایی جدید پکن

وزیر امور خارجه گامبیایی به پکن سفر کرده و همتای چینی او وعده داده کشورش به این هم‌پیمان آفریقایی جدید چین در مسائل زیربنایی،‌ کشاورزی، گردشگری و حوزه‌های دیگر کمک خواهد کرد.