لطفا کمی صبر کنید

ایران و روسیه طرفدار نظام بین الملل چند قطبی هستند

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه تحریم های جدید آمریکا علیه تهران و مسکو همکاری این دو کشور را گریزناپذیر می کند، گفت: ایران و روسیه هر دو طرفدار نظام بین الملل چند قطبی هستند.