لطفا کمی صبر کنید

جمعيت الوفاق بحرين: طرح دعوی ارائه شده در حکم شیخ علی سلمان بسیار شبیه بیانیه صادر شده از سوی داعش بود