لطفا کمی صبر کنید

آسیب بخش گردشگری آمریکا از سیاست‌های ترامپ

از زمان روی کارآمدن دولت ترامپ، میزان ورود گردشگر به خاک آمریکا کاهش یافته است.