لطفا کمی صبر کنید

تحویل کمک های بشردوستانه صلیب سرخ به ساکنین غوطه شرقی

کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد 13 کامیون حامل کمک های بشردوستانه برای 12 هزار نفر به مدت یک ماه کامل در غوطه شرقی را تحویل داده است