لطفا کمی صبر کنید

نابودی بیش از ۲ هزار جنین منجمد شده در بیمارستانی در آمریکا

بیش از ۲ هزار تخمک و جنین منجمد شده در بیمارستانی در ایالت اوهایو به خاطر خرابی یخچال احتمالا از بین رفته است.