لطفا کمی صبر کنید

تماس فوری عراقچی با سفیر انگلیس در ایران

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در پی ورود چند نفر از هواداران یک فرقه تندروی مقیم انگلستان به بالکن سفارت ایران در لندن و اهانت به پرچم مقدس کشورمان عراقچی مراتب اعتراض شدید ایران را به سفیر انگلستان در تهران منتقل کرد.