لطفا کمی صبر کنید

معترضان روی بالکن بیرونی ساختمان سفارت هستند

سفیر ایران در لندن، در پی حمله به سفارت کشورمان توییتی جدید منتشر کرد.