لطفا کمی صبر کنید

خروج شماری از افراد مسلح و خانواده‌هایشان از غوطه شرقی

تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد تعدادی از افراد مسلح و خانواده‌هایشان در حال ترک غوطه شرقی دمشق هستند.