لطفا کمی صبر کنید

حشدشعبی رسما در ارتش عراق ادغام شد

حیدر العبادی نخست وزیر عراق به صورت رسمی حکمی را مبنی بر ادغام حشدالشعبی با نیروهای امنیتی عراق و پرداخت حقوقی برابر با نیروهای ارتش برای آنها صادر کرد.