لطفا کمی صبر کنید

سیاست ترامپ در قبال ایران نامنسجم و خیالی است

«رابرت اسمیت» معتقد است که سیاست ترامپ در ارتباط با ایران نامنسجم و بر اساس خیال بوده به همین دلیل نمی توان یک ارزیابی دقیق و منطقی از سیاست خارجی دولت او نسبت به ایران ارائه داد.