لطفا کمی صبر کنید

گروگانگیری در یک «مرکز کهنه سربازان» در کالیفرنیای آمریکا

مقامات ایالت کالیفرنیا از یک گروگانگیری در «مرکز کهنه سربازان» در بخش «ناپا» این ایالت خبر دادند.