لطفا کمی صبر کنید

عناصر مسلح در حال خروج از غوطه شرقی هستند

شماری از عناصر مسلح حاضر در غوطه شرقی دمشق در حال خروج از این منطقه و انتقال به سمت استان ادلب در شمال سوریه هستند.